Original title: Památkové hodnocení uměleckých štuků: Metodika zabývající se teoretickými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku
Translated title: Heritage evaluation of artistic stucco: The methodology deals with professional approaches to the conservation and restoration of artistic stucco, its value framework and theoretical problems of its restoration and presentation within the architectural context
Authors: Fiřt, Jan ; Kuneš, Petr ; Skalický, Petr
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7480-165-5
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Národní památkový ústav
Series: Odborné a metodické publikace, volume: 108
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: damages to stucco; heritage evaluation; heritage values; history of stucco; monument care; stucco; stucco survey; historie štukatérství; památková péče; památkové hodnocení; památkové hodnoty; poškození štuků; průzkum štuků; umělecký štuk
Project no.: DG18P02OVV005 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Heritage Institute (web)
External URL: https://iispp.npu.cz/mis/public/documentDetail.htm?id=1699310

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-520570


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Methods
Culture > National Heritage Institute
 Record created 2023-02-13, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share