Original title: Vybrané aspekty diagnostiky železobetonové konstrukce meziválečného období 20. století
Translated title: Selected aspects of diagnostics of the reinforced concrete structure of the interwar period of the 20th century
Authors: Žítt, Petr ; Bílek,, Vlastimil (referee) ; Pěnčík, Jan (referee) ; Daněk, Petr (advisor)
Document type: Doctoral theses
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: construction; diagnosis of construction; FEM model; fracture energy of concrete; history; load test; modulus of elasticity; numerical analysis; probability; reinforced concrete; static calculation; stochastic analysis; strength; diagnostika konstrukce; historie; konstrukce; lomová energie betonu; MKP model; modul pružnosti; numerická analýza; pevnost; pravděpodobnost; statický výpočet; stochastická analýza; zatěžovací zkouška; železobeton

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/208503

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-510689


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2022-10-23, last modified 2022-11-06


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share