Original title: Judikatura Evropského soudního dvora na úseku ochrany životního prostředí
Translated title: Case-law of the European Court of Justice on environmental protection
Authors: Kolafová, Lenka ; Sobotka, Michal (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: 59 SHRNUTÍ Diplomová práce se zabývá judikaturou Evropského soudního dvora na vybraném úseku ochrany životního prostředí. V konkrétním případě jde o problematiku odpadů. Odpady jsou samozřejmý produkt lidské činnosti a je nutné stanovit jasně daná pravidla, jak s nimi nakládat, tak aby bylo minimalizováno riziko dopadu na životní prostředí či lidské zdraví. Práce je rozdělena do tří částí. Na úvod je zmíněno postavení a právní základy pro činnost Evropského soudního dvora v rámci systémů orgánů Evropských společenství, jeho organizační struktura a stručně i průběh řízení. Je zde také zmíněn vliv Lisabonské smlouvy na fungování ESD. Ve druhé kapitole se věnuji roli ESD v oblasti ochrany životního prostředí. Jsou zde identifikovány vybrané typy řízení před ESD a ke každému typu řízení je podána i statistika za určité časové období. Třetí část mé práce se zaměřuje již zcela na judikaturu ESD v oblasti odpadů. Jsou zde rozebrány klíčové judikáty zabývající se centrálním pojmem odpad, zejména předpoklady klasifikace materiálu jako odpadu a vymezení pojmu vedlejšího produktu, podmínkami přepravy odpadů a přesahem odpadového hospodářství do problematiky volného pohybu zboží, jedné ze základních svobod Společenství. V této kapitole se také zabývám vývojem komunitární právní úpravy odpadů. SUMMARY This diploma...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/20379

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-500268


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share