Název: Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku
Překlad názvu: Evaluation of vocabulary knowledge in preschool children
Autoři: Durdilová, Lucie ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, části teoretické a části praktické. Část teoretická shrnuje poznatky o slově, slovní zásobě, jejím osvojování v předškolním věku, nastíněna je patologie slovní zásoby. Praktická část hodnotí úroveň slovní zásoby předškolních dětí před nástupem do první třídy základní školy. Nástrojem k tomu je sestavený test skládající se z deseti subtestů, založený pouze na slovní instrukci. Cílem této práce je zhodnotit slovní zásobu dětí předškolního věku po stránce kvantitativní i kvalitativní.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/22587

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-498369


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2022-05-08, naposledy upraven 2022-05-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet