Original title: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace
Translated title: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in Context of Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry
Authors: Man, Zdeněk ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Plavec, Karel (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: 1 Anotace / Annotation Jméno a p íjmení autora: Zden k Man Název diplomové práce: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace Název práce v angli tin : Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in context of State Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry Katedra: pastorálních obor a právních v d Vedoucí diplom. práce: prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem. Rok obhajoby: 2011 Po et stran: 170 Anotace Diplomová práce se zabývá institutem tzv. formálního úkonu odpadnutí od katolické církve (actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica), který byl jako zvláštní kanonický institut vložen do Kodexu kanonického práva (CIC) 1983 (kánony 1086 §1, 1117, 1124). Institut je zkoumán v kontextu existence konfesn -právního institutu "vystoupení z církve" ve sledovaných zemích (SRN, Rakousko, Švýcarsko) a také v kontextu souvisejících pastora ních otázek. Problém odpovídající kanonicko-právní reakce na "vystoupení z církve" však institut actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica vy ešit nepomohl, proto práce hodnotí jako pochopitelné, že byl církevním zákonodárcem s právní ú inností v roce 2010 zrušen. Annotation This thesis considers the institution of the formal act of defection from the Catholic...
Keywords: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica; Catholic Church; church - state relationships; Church Law (Canon Law); defection from the church; leaving the church (religious disaffiliation); State Ecclesiastical Law; actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica; církevní právo (kanonické právo); katolická církev; konfesní právo; odpad od církve; vystoupení z církve (Kirchenaustritt); vztahy církve a státu

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/32945

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-482805


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-08


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share