National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
To the Legal Status of the Catholic Church as a Public Law Corporation within National Law - An Outline of a Concept
Man, Zdeněk ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Plavec, Karel (referee)
The thesis brings an outline of the concept so-called special public law status (recognition as a public law body), that provides church and religious communities with an organizational framework peculiar to public law corporation (corporate body under public law), focused on the catholic church. Therefore at the thesis are analysed the foreign models of an application of this concept, in the concrete in Switzerland and in Germany, that might be, as well, an instructive inspiration for Czech Republic. The public law status is through this thesis sets into the context of the modern constitutional state, as one of the signs of cooperation between state and church, hence it forms appropriate conditions to exert religious freedom. Keywords church, church - state relationships, state ecclesiastical law and church law, public law recognition, public law status, public law corporation.
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in Context of Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry
Man, Zdeněk ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Plavec, Karel (referee)
1 Anotace / Annotation Jméno a p íjmení autora: Zden k Man Název diplomové práce: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace Název práce v angli tin : Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in context of State Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry Katedra: pastorálních obor a právních v d Vedoucí diplom. práce: prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem. Rok obhajoby: 2011 Po et stran: 170 Anotace Diplomová práce se zabývá institutem tzv. formálního úkonu odpadnutí od katolické církve (actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica), který byl jako zvláštní kanonický institut vložen do Kodexu kanonického práva (CIC) 1983 (kánony 1086 §1, 1117, 1124). Institut je zkoumán v kontextu existence konfesn -právního institutu "vystoupení z církve" ve sledovaných zemích (SRN, Rakousko, Švýcarsko) a také v kontextu souvisejících pastora ních otázek. Problém odpovídající kanonicko-právní reakce na "vystoupení z církve" však institut actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica vy ešit nepomohl, proto práce hodnotí jako pochopitelné, že byl církevním zákonodárcem s právní ú inností v roce 2010 zrušen. Annotation This thesis considers the institution of the formal act of defection from the Catholic...
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in Context of Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry
Man, Zdeněk ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Plavec, Karel (referee)
1 Anotace / Annotation Jméno a p íjmení autora: Zden k Man Název diplomové práce: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace Název práce v angli tin : Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - Canon Law Institute in context of State Ecclesiastical Law and Pastoral Ministry Katedra: pastorálních obor a právních v d Vedoucí diplom. práce: prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem. Rok obhajoby: 2011 Po et stran: 170 Anotace Diplomová práce se zabývá institutem tzv. formálního úkonu odpadnutí od katolické církve (actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica), který byl jako zvláštní kanonický institut vložen do Kodexu kanonického práva (CIC) 1983 (kánony 1086 §1, 1117, 1124). Institut je zkoumán v kontextu existence konfesn -právního institutu "vystoupení z církve" ve sledovaných zemích (SRN, Rakousko, Švýcarsko) a také v kontextu souvisejících pastora ních otázek. Problém odpovídající kanonicko-právní reakce na "vystoupení z církve" však institut actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica vy ešit nepomohl, proto práce hodnotí jako pochopitelné, že byl církevním zákonodárcem s právní ú inností v roce 2010 zrušen. Annotation This thesis considers the institution of the formal act of defection from the Catholic...
To the Legal Status of the Catholic Church as a Public Law Corporation within National Law - An Outline of a Concept
Man, Zdeněk ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Plavec, Karel (referee)
The thesis brings an outline of the concept so-called special public law status (recognition as a public law body), that provides church and religious communities with an organizational framework peculiar to public law corporation (corporate body under public law), focused on the catholic church. Therefore at the thesis are analysed the foreign models of an application of this concept, in the concrete in Switzerland and in Germany, that might be, as well, an instructive inspiration for Czech Republic. The public law status is through this thesis sets into the context of the modern constitutional state, as one of the signs of cooperation between state and church, hence it forms appropriate conditions to exert religious freedom. Keywords church, church - state relationships, state ecclesiastical law and church law, public law recognition, public law status, public law corporation.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.