Original title: Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Translated title: The Interpretation of Oldřich Mikulášek's Late Work (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Authors: Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (advisor)
Document type: Rigorous theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/19477

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-441957


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses
 Record created 2021-05-30, last modified 2024-01-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share