Název: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením
Překlad názvu: Vowel lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study
Autoři: Suková Vychopňová, Kateřina
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2015
Jazyk: fre
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: délka vokálů; fonetika ve výuce francouzštiny a češtiny jakožto jazyků cizích; přízvuk; rytmus; učení se; výuka cizích jazyků; learning; phonetics in French and Czech language teaching as foreign languages; rhythm; stress; teaching foreign languages; the length of vowels

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/68623

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-441371


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2021-05-30, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet