Original title: Metodika zpracování datových optických disků pomocí nástroje CDArcha
Authors: Hruška, Zdeněk
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Moravská zemská knihovna
Abstract: Optické datové disky (především CD-ROM, v menší míře i CD-R, CD-RW, CD-I; nověji i různé verze DVD nosičů, jako jsou DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW a další) jsou již řadu let součástí fondu knihoven. Tyto disky jsou ohroženy řadou rizik (krádež, ztráta, mechanické poškození či uložení v nevhodných podmínkách, které uspíší rozklad datové vrstvy) a např. přepisovatelná média (CD-RW a DVD-RW) nejsou rozhodně určena pro dlouhodobé uložení dat. Vzhledem k tomu, že ve fondech knihoven se nacházejí řádově tisíce až desetitisíce nosičů (dle velikosti a zaměření knihovny), na kterých je uložen často unikátní obsah, který nemá a ani nemůže mít svoji analogovou obdobu, je nutné se těmto optickým datovým nosičům začít systematicky věnovat a pracovat na jejich dlouhodobé ochraně. Primárním cílem této metodiky je poskytnout návod pro zpracování optických datových disků v aplikace CDArcha-klient, která vytváří datový a metadatový balíček, a CDArcha-server, která zajišťuje jeho ochranu na bitové úrovni.
Keywords: CDArcha; optické datové disky
Project no.: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Institution: Moravian Library (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432005


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > Moravian Library
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-09-03, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share