Original title: Typologie historické kulturní krajiny české republiky: metodika s osvědčením Ministerstva kultury
Translated title: Typology of the historical cultural landscape of the Czech Republic: methodology with a certificate from the Ministry of Culture
Authors: Ehrlich, Marek ; Kuča, Karel ; Kučová, Věra ; Pacáková, Božena ; Pavlátová, Marie ; Salašová, Alena ; Šantrůčková, Markéta ; Vorel, Ivan ; Weber, Martin ; Ehrlichová, Olga ; Fiřtová, Barbora ; Halamíčková, Alena ; Jonešová, Eva ; Králová, Vladimíra ; Kupka, Jiří ; Luhan, Čestmír ; Malina, Ondřej ; Matějka, Daniel ; Medková, Lucie ; Sedláček, Jozef ; Trpáková, Lenka ; Veith, Tomáš ; Veselovská, Věra ; Vondráčková, Simona ; Žallmannová, Eva
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Národní památkový ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně
Series: odborné a metodické publikace
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: cultural landscapes; heritage protection; landscape protection; spatial planning; kulturní krajiny; ochrana krajiny; památková péče; územní plánování
Project no.: DG16P02M034 (CEP)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 4.0

Institution: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411124


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-07-01, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share