Název: Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Autoři: Český statistický úřad
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
ISBN: 978-80-250-2836-0
Rok: 2018
Jazyk: cze
Abstrakt: Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Klíčová slova: andragogika; celoživotní vzdělávání; školská politika; adult education; education policy; permanent education
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Český statistický úřad (web)
Externí umístění souboru: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394322


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Český statistický úřad
Zprávy > Výzkumné zprávy
 Záznam vytvořen dne 2019-04-25, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet