Český statistický úřad

Nejnovější přírůstky:
2023-09-18
13:14
Čísla z první ruky Praha - 2019
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-08-15
16:57
Čísla z první ruky Praha - 2018
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-08-15
16:32
Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Publikace ve svých sedmi hlavních kapitolách obsahuje nejnovější data za základní ukazatele o rozšíření a způsobu využití především internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Údaje zde uvedené jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u podniků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-04-22
13:00
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2014
Český statistický úřad
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-04-22
12:56
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2018
Český statistický úřad
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-04-22
11:54
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-05-17
10:01
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-05-17
09:55
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-25
11:54
Zaostřeno na ženy a muže - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-25
11:51
Život cizinců v ČR - 2018
Český statistický úřad
Rozšířené informace o cizincích v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam