Original title: Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Authors: Český statistický úřad
Document type: Research reports
ISBN: 978-80-250-2836-0
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Keywords: adult education; education policy; permanent education; andragogika; celoživotní vzdělávání; školská politika
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394322


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Reports > Research reports
 Record created 2019-04-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share