Original title: Role časových škál interakce systém-lázeň ve fotosyntetickém přenosu excitační energie
Translated title: Role of system-bath interaction time-scales in photosynthetic excitation energy transfer
Authors: Malý, Pavel ; Mančal, Tomáš (advisor) ; Croce, Roberta (referee) ; Polívka, Tomáš (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2018
Language: eng
Abstract: ROLE ASOVÉ 'KÁLY INTERAKCE SYSTÉM-LÁZE VE FOTOSYNTETICKÉM P ENOSU EXCITANÍ ENERGIE Tato práce se věnuje vlivu rychlého a pomalého molekulárno pohybu na přenos excitační energie ve fotosyntetick- ých světlosběrných komplexech. Vyvinuli jsme nový teoretický popis vnitromolekulárních vibračních mod· a zjistili jsme, že jejich resonance s energetickými rozdíly mezi fotosyntetickými pigmenty m·že vést ke zrychlení přenosu energie. Použitím jednomolekulární spektroskopie jsme pozorovali jak pomalé změny bílkovinné konformace mohou zcela změnit stav světlosběrného komplexu LHCII vyšších rostlin. Také jsme vyvinuli novou experimentální techniku, dvoupulzní ultrarychlou jednomolekulární spektroskopii. S její pomocí m·žeme pozorovat jak pomalý pohyb bílkoviny bakteriální antény LH2 ovlivňuje ultrarychlou relaxaci energie uvnitř komplexu. Konstrukcí jednotného modelu pro ultrarychlé objemové a jednomolekulární experimenty se nám podařilo zakomponovat rychlou a pomalou časovou škálu molekulárního pohybu do jednoho pohledu na fotosyntetický sběr světla.
Keywords: light harvesting; single-molecule spectroscopy; ultrafast spectroscopy; jednomolekulární spektroskopie; sbírání světla; ultrarychlá spektroskopie

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/104324

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391359


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2019-01-07, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share