National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Computational modelling of self-excited oscillation during metal cutting
Malý, Pavel ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Švancara, Pavel (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou produktivity a efektivity řezného procesu frézování. Pro zjištění kritické hloubky třísky byla analyzována reálná frézka. Model frézky byl vytvořen v programu Autodesk Inventor. Analýza řezného procesu probíhala v programu Ansys Workbench. Výsledky byly použity pro sestavení stabilitních diagramů. Po vyhodnocení výsledků byly navrženy dva přístupy pro zefektivnění procesu frézování. Vliv těchto změn na produktivitu řezného procesu byl ověřen porovnáním výsledků s předchozí analýzou.
Geometric error measurement of machine tools with a Laser Tracker
Malý, Pavel ; Holub, Michal (referee) ; Knobloch, Josef (advisor)
Bachelor thesis aims to bring the possible applications and uses laser tracer. In the thesis is describe how effected measuring and comparsion of two possible methods of measuring equipment. Statistical pocessing is executed in Microsoft Excel.
Control system for temperature stabilization
Malý, Pavel ; Běťák, Petr (referee) ; Kadlec, Jaroslav (advisor)
This bachelor´s thesis is engaged in problems, programming and proposal of Control system for temperature stabilization of any system. Main condition is using the Peltier´s component and microcontroller. Principle consists in setting of temperatures by user controls and operating of Peltier´s component thought MOSFET semiconductors. This MOSFET´s are designed to an H-bridge. We regulate power of Peltier´s component by the H-bridge. Main part of the circuit is microcontroller from ATMEL. This is called ATmega16. It’s programmed by ISP (In System Programming) property of microcontroller, which is necessary for programming of microcontrollers in applications. All measured and controlled values will be showed on the LCD display and should by supply by the 5V power source.
Srovnání poruchových a neporuchových přístupů k teorii optické spektroskopie
Malý, Pavel ; Mančal, Tomáš (advisor) ; Pšenčík, Jakub (referee)
This thesis focuses on the comparison of perturbative and non-perturba-tive calculation of the third order polarization in two dimensional (2D) optical spec- troscopy. A two-level molecule and a coupled dimer are chosen as simple systems for which the 2D spectrum is calculated using explicit equations of motion for the reduced density matrix and integrating the response functions. The two approaches are compared qualitatively and quantitatively using obtained re- sults. The main difference found is the presence of higher order polarization contributions in non-perturbatively calculated spectrum. 1
Role of system-bath interaction time-scales in photosynthetic excitation energy transfer
Malý, Pavel ; Mančal, Tomáš (advisor) ; Croce, Roberta (referee) ; Polívka, Tomáš (referee)
ROLE ASOVÉ 'KÁLY INTERAKCE SYSTÉM-LÁZE VE FOTOSYNTETICKÉM P ENOSU EXCITANÍ ENERGIE Tato práce se věnuje vlivu rychlého a pomalého molekulárno pohybu na přenos excitační energie ve fotosyntetick- ých světlosběrných komplexech. Vyvinuli jsme nový teoretický popis vnitromolekulárních vibračních mod· a zjistili jsme, že jejich resonance s energetickými rozdíly mezi fotosyntetickými pigmenty m·že vést ke zrychlení přenosu energie. Použitím jednomolekulární spektroskopie jsme pozorovali jak pomalé změny bílkovinné konformace mohou zcela změnit stav světlosběrného komplexu LHCII vyšších rostlin. Také jsme vyvinuli novou experimentální techniku, dvoupulzní ultrarychlou jednomolekulární spektroskopii. S její pomocí m·žeme pozorovat jak pomalý pohyb bílkoviny bakteriální antény LH2 ovlivňuje ultrarychlou relaxaci energie uvnitř komplexu. Konstrukcí jednotného modelu pro ultrarychlé objemové a jednomolekulární experimenty se nám podařilo zakomponovat rychlou a pomalou časovou škálu molekulárního pohybu do jednoho pohledu na fotosyntetický sběr světla.
Computational modelling of self-excited oscillation during metal cutting
Malý, Pavel ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Švancara, Pavel (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou produktivity a efektivity řezného procesu frézování. Pro zjištění kritické hloubky třísky byla analyzována reálná frézka. Model frézky byl vytvořen v programu Autodesk Inventor. Analýza řezného procesu probíhala v programu Ansys Workbench. Výsledky byly použity pro sestavení stabilitních diagramů. Po vyhodnocení výsledků byly navrženy dva přístupy pro zefektivnění procesu frézování. Vliv těchto změn na produktivitu řezného procesu byl ověřen porovnáním výsledků s předchozí analýzou.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
11 MALÝ, Petr
2 Malý, P.
11 Malý, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.