Original title: Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě: 2. aktualizované vydání; Certifikovaná metodika pro praxi
Translated title: The methodology of the proper way of manure storing on agricultural land: 2nd edition; Certified methodology for practice
Authors: Svoboda, Pavel ; Wollnerová, Jana ; Kozlovská, Lada ; Klír, Jan
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7427-206-6
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: agriculture; anti-pollution protection of water; dung-water; fertilization; land; mineral nitrogen; soil layers; storage of farmyard manure; vulnerable zones; hnojení; hnojůvka; minerální dusík; ochrana vody proti znečištění; půda; půdní vrstvy; uložení hnoje; zemědělství; zranitelné oblasti
Project no.: QJ1330214 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo zemědělství
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Crop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-384996


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Crop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2018-09-07, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext
PDF
[Download] (2. aktualizované vydání)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share