Název: Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku
Autoři: Hradečná, Pavla ; Holíková, Klára ; Faltová, Magda ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Duba, Pavel ; Vacovská, Taťána ; Lörincová, Dominika ; Chmeliar, Peter ; Bikova, Mariya
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
ISBN: 978-80-906488-1-4
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Sdružení pro integraci a migraci
Abstrakt: Předkládaná publikace se zabývá problematikou migrantek či žen s migračním původem ve vyšším středním až seniorském věku, které žijí na území ČR. Je zpracována na základě získaných informací o vyšších rizicích vícenásobné diskriminace, která jim hrozí, a také na základě identifikované potřeby lepšího ukotvení práv těchto osob ve strategických dokumentech zabývajících se integrací migrantů a migrantek. V dlouhodobém horizontu tato analýza směřuje k posílení práv žen. Neméně významným faktorem, který stojí za vznikem této práce, je i snaha přiblížit téma genderu a stárnutí v migraci odborné veřejnosti, přispět k posílení spolupráce celé řady relevantních subjektů a v ideálním případě do budoucna podnítit český stát ke změnám v oblasti přístupu k ženám s migračními kořeny.
Klíčová slova: gender; mezinárodní migrace; migrace; migrantky; nucená migrace; společenská integrace; uprchlické právo; ženy; forced migration; international migration; migrant women; migration; refugee law; refugees; social integration; women
Poskytovatel projektu: Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Sdružení pro integraci a migraci (web)
Externí umístění souboru: http://www.migrace.com/docs/161012_eny-na-vedlejsi-koleji-_analyza.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-356960


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Ostatní > Neziskové organizace > Sdružení pro integraci a migraci
Zprávy > Výzkumné zprávy
 Záznam vytvořen dne 2017-07-18, naposledy upraven 2023-12-07.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet