Original title: Nezletilý v civilním procesu
Translated title: The minor in civil procedure
Authors: Sladká Hyklová, Jana ; Macková, Alena (advisor) ; Winterová, Alena (referee) ; Uhlíř, David (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2012
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: civil procedure; contentious and non contentious proceedings; determination and denial of paternity; enforcement; guardian; interim measures; interrogation; juvenile justice; legal custody of minors; minor; minor's right to be informed and to express his views; new Czech Civil Code; procedural capacity; procedural subjectivity; proceeding of adoption; proceeding of permission to marry; proceeding of return of a minor child in matters of international child abduction; representation; witness; civilní právo procesní; diferenciace sporného a nesporného řízení; nezletilý; nový občanský zákoník; opatrovník; participační práva dítěte a právo dítěte na informace; paternitní spory; procesní subjektivita; procesní způsobilost; péče soudu o nezletilé; předběžná opatření podle § 76a a § 76b o. s. ř; soudnictví ve věcech mládeže; výkon rozhodnutí o výchově a výživě; výslech nezletilého; zastupování; zákonný zástupce; řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů; řízení o osvojení

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/57687

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-326949


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2017-06-19, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share