Original title: Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence
Translated title: Methodology for evaluation of pest resistance to zoocides by biological methods and antiresistance staregies
Authors: Kocourek, František ; Stará, Jitka ; Zichová, Tereza ; Hubert, Jan ; Nesvorná, Marta
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7427-190-8
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: cabbage seedpod weevil; cabbage stem flea beetle; codling moth; Colorado potato beetle; pollen beatle; resistance of pests to insecticides; blýskáček řepkový; dřepčík olejkový; krytonosec šešulový; mandelinka bramborová; obaleč jablečný; rezistence škůdců k pesticidům
Project no.: QJ123167 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo zemědělství ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Crop Research Institute (web)
External URL: http://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-190-8.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-316556


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Crop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2017-05-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share