Original title: Kartografické aspekty materiálů dálkovhé průzkumu Země
Translated title: Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials
Authors: Bělka, Luboš ; Voženílek, Vít (advisor) ; Brázdil, Karel (referee) ; Talhofer, Václav (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu Země Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials Disertační práce Mgr. Luboš Bělka ABSTRAKT Předmětem disertační práce je komplexní výzkum tvorby kartografických děl obsahujících materiály dálkového průzkumu Země. Autor se zaměřuje na ortofotografické zobrazení území (ortofotomapa) z pohledu základního a účelového geografického produktu. Disertační práce se zabývá výchozími podklady a metodami tvorby ortofotomap, základním (topografickým) a účelovým (tematickým) obsahem ortofotomap a zobrazovacími prostředky pro jeho vyjádření při vyváženém použití obrazové a znakové složky. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení současné tvorby ortofotomap, včetně jejich kritického posouzení, sestavení metodiky jejich tvorby a formou případových studií předložit možné varianty tvorby perspektivních ortofotomap zejména pro účely státní správy a územní samosprávy a motivovat k odborné diskuzi k problémovým otázkám včetně základních konceptů ortofotomap, zobrazovacím metodám apod. KLÍČOVÁ SLOVA: ortofotomapa, kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země, obsah ortofotomapy ABSTRACT Orthophotographic projection of territory (orthophotomap) as a basic and special geographic product is the main subject of the thesis. The research is focused on a proper...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/47806

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-312092


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2017-05-09, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share