Original title: Informačně-komunikační strategie Ministerstva obrany České republiky
Translated title: Information and communication strategies of Ministry of Defence of the Czech Republic
Authors: Šidlichovská, Zuzana ; Dombrovská, Michaela (advisor) ; Tichá, Hana (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na popis, analýzu a zhodnocení informační a komunikační činnosti ministerstva obrany. Práce se skládá z teoretické popisné části a z praktické analytické části. První popisná kapitola se zabývá vymezením a specifikací ministerstva obrany jako orgánu ústřední státní správy. V další kapitole jsou popsány prostředky zajišťující komunikační a informační činnost ministerstva obrany. Následně jsou uvedeny realizované aktivity a popsán význam a funkce komunikačních strategií v komunikační a informační činnosti rezortu. Ve druhé části byla provedena praktická analýza a zhodnocení současného stavu vnější i vnitřní komunikace rezortu. K rozboru a vyhodnocení efektivity komunikace ministerstva obrany byly využity nástroje dvoufázového informačního auditu a analýzy SWOT. Na závěr jsou formulována navrhovaná doporučení a provedeno souhrnné zhodnocení současné úrovně komunikace Ministerstva obrany České republiky. [Autorský abstrakt].

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/15920

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-292255


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share