Original title: Vliv poezie Vl. Holana na básníky 60. let
Translated title: The Influence of the Poetry of Vladimir Holan on the Poets of the 1960?s
Authors: Rudovský, Martin ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Práce na příkladu děl českých básníků: P. Cincibucha, I. Diviše, J. Hanzlíka, V. Janovice, R. Matyse, J. Peterky, V. Provazníkové, K. Sýse, J. Šotoly a P. Šrůta, vznikajících v 60. letech 20. století, rozkrývá první vlnu vlivu Holanovy poezie, která překotně vycházela ve stejné době. Tento vliv, dobovou kritikou a literárními historiky jen povrchně zmiňovaný, pomocí detailní analýzy konkretizuje a hodnotí, přičemž vedle vydaných básnických sbírek se opírá také o korespondenci, dobové recenze, sekundární literaturu a především o rozhovory s uvedenými básníky. Práce pak směřuje k následujícímu resumé: Ačkoliv se ukazuje, že Holanův vliv je třeba odkrývat v jeho konkrétních realizacích, některé Holanovy prostředky a motivy inspirují všeobecně, jako například: střet konkrét a abstrakt v genitivních metaforách, gnómy, verslibrismus vycházející z prozaické promluvy, propracovaná syntax a motiv zdi.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/8352

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-270973


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-24, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share