Original title: Srovnávací analýza technologií vývoje webových aplikací
Translated title: Comparative analysis of technology for development web applications
Authors: Kryl, Milan ; Míka, Pavel (advisor) ; Galamboš, Leo (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz Abstrakt: Diplomova prace podrobne seznamujc s fungovanfm technologii pro tvorbu internetovych aplikaci. Jcdnotlive technologic CGI, FastCGI, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Java servlet, JSP, Cocoon a PUP jsou rozebirany z bczpecnostniho hlediska. Zminovany jsou funkcc podporujici zabezpeceni' kazdc technologic pfi instalaci technologic na server a take behem vyvoje. Durazjc kladen i na mnozstvi zvefejnovanych bezpecnostnich incidentuj ejich cetnost a vyvoj od vzniku technologic a jejich typ. Prace rozebi'ra take vykonnostni srovnani jednotlivych aplikaci za pomoci tfi testovacich programu (Apache Benchmark, httperf, lest_ client). Vzorek testovacich souboru je zatezove testovan jednim az nekolika desitkami simulovanych klientu. Testovani jc provadeno lokalne pfimo na serveru i vzdalene za pomoci dalsiho pocitace pripojcneho pfcs sit'. Nakoncc jsou nastineny moznosti dalsiho vykonnostniho rozsireni a zmineno nckolik doporuceni pro lepsi dostupnost cele internetove aplikace. Pfiblizeny jsou systemy s vysokou dostupnostia take fungovani internetovych aplikaci pro cclosvctove pouziti. Klicova...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/3150

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-265883


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-21, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share