Název: Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin
Překlad názvu: The methodology of mapping, evidence, documentation, care, and protection of important avenues and their trees
Autoři: Hendrych, J. ; Borský, J. ; Jech, D. ; Létal, A. ; Malá, E. ; Obdržálek, J. ; Vorel, I. ; Žlebčík, J.
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Nakladatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Abstrakt: Práce zahrnuje úvodní obecnou analytickou část, jejímž účelem je stručné informativní shrnutí současného poznání a komplexní podstaty řešené alejové problematiky. Na tuto část navazují konkrétní kapitoly v rámci odborné aplikované části: Mapování a dokumentace alejí (popisující stanovené a odzkoušené metody mapování, dokumentace a evidence sledovaných jevů a prvků významných alejových linií a stromořadí v krajině), Množení alejových dřevin (kde jsou rozebrány vhodné metody přemnožení vybraných alejových dřevin, péče o ně a jejich další pěstování) a Obnova a management historických alejí (kde jsou popsány jak současné postupy a principy péče a ochrany alejí a jejich dřevin, tak i používané metody (včetně zahraničních) revitalizací a obnov, které jsou významné z hlediska současné praxe).
Klíčová slova: aleje; alejové dřeviny; dokumentace; dokumentace ; dřeviny; evidence ; mapování; množení; ochrana ; péče ; rozmnožovací materiál rostlinný; rozmnožování rostlin; svědectví; alleys; avenues; care; documentation; identification; management; mapping; plant reproduction; plant reproductive material; propagation; protection; testimony; trees in avenues; woody plants
Číslo projektu: DF12P01OVV050 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury ČR
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201442


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2016-01-20, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet