Original title: Ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti
Translated title: Economic aspects of health in modern society
Authors: Mertl, Jan ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Slaný, Antonín (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Předmětem zkoumání jsou specifika zdravotní péče jako ekonomické kategorie, zdraví a jeho determinanty, význam a postavení zdravotnictví v moderní společnosti, ekonomické a institucionální charakteristiky tří odlišných zdravotnických systémů (Německo, Spojené státy americké, Velká Británie) a zejména vývoj a perspektivy českého zdravotnictví. Cílem práce je analyzovat ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti v kontextu historie a současnosti zdravotnických systémů a zhodnotit relevantní implikace pro české zdravotnictví. Práce vychází z vlastností zdravotní péče jako ekonomického statku, konceptu investic do zdraví a významu zdraví pro lidský kapitál. Diskutuje rizika a příležitosti rostoucí potřeby a spotřeby zdravotní péče vyplývající z ekonomického rozvoje, stavu determinantů zdraví a změn v chování lidí, které sebou přináší rychlý vývoj současného světa. Přibližuje měnící se roli státu ve zdravotnictví a zkoumá otázky obecné dostupnosti zdravotní péče v moderní společnosti. Zabývá se vymezením vazeb ekonomických aspektů zdravotnictví ve vztahu k souvisejícím medicínským, etickým, sociálním a institucionálním aspektům, jež zpětně determinují prostředí a podmínky pro racionální rozhodování a jednání aktérů zdravotnického systému. Identifikuje a srovnává významné ekonomické a institucionální charakteristiky zdravotnických systémů v rámci zvolené typologie, včetně zhodnocení problematiky jejich konvergence. Ukazuje logiku jejich vnitřního fungování a příčiny jejich typických problémů (čekací seznamy, deficity, nerealizovaná péče). Zjištěné poznatky jsou využity v diskusi o perspektivách českého zdravotnictví a vyúsťují v analýzu možností využití ekonomických nástrojů se zaměřením na implementaci spoluúčasti pacientů a na další rozvoj pluralitního prostředí zdravotních pojišťoven (variabilní sazba zdravotního pojištění a stropy pro spoluúčast).
Keywords: ekonomie zdravotnictví; financování zdravotnictví; lidský kapitál; moderní společnost; Zdravotnictví; zdravotní pojištění; zdravotní politika

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/3036

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1722


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share