Original title: Občanská věda v ornitologii
Translated title: Citizen Science in Ornithology
Authors: Voříšek, Petr ; Vermouzek, Zdeněk
Document type: Papers
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ, 2013-10-24
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.
Keywords: birds; citizen science; environment protection; ornithology; research; amatérská ornitologie; kroužkování ptáků; občanská věda; ochrana životního prostředí; ornitologie; ptáci; rákosník ostřicový; výzkum
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-161457The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2013-11-21, last modified 2021-03-13


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share