Název: Zvláštní způsob ústavněprávního výkladu poslanecké imunity v Německu (překlady dokumentů): Studie č. 1.226
Překlad názvu: Constitutional interpretation of the immunity of MPs in Germany (translation of documents): Study 1.226
Autoři: Černá, Martina ; Syllová, Jindřiška
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2013
Jazyk: cze
Nakladatel: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstrakt: Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková republika aplikuje výjimečný a překvapivý výklad poslanecké imunity, který podle běžných standardů zásadním způsobem vybočuje z imunitní praxe ostatních států. Výjimečné je zejména to, že se každý poslanec Spolkového sněmu na začátku výkonu svého mandátu vzdává dobrovolně části trestněprocesní imunity, kterou mu dává Ústava, zejména pak imunity ve vyšetřovacím stadiu trestního řízení. Parlamentní institut zpracoval tyto dokumenty pro bližší porozumění možnému výkladu poslanecké imunity v tradiční demokratické společnosti.
Klíčová slova: Německo; poslanecká imunita; překlad dokumentů; ústava; ústavní právo; constitution (political science); constitutional law; Germany; immunity of MPs; translation of documents
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Parlamentní institut (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-155820


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Státní správa > Parlamentní institut
 Záznam vytvořen dne 2013-09-09, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet