Název: Nasadzovanie a hodnotenie IT Governance v organizáciách
Překlad názvu: Implementation and Evaluation of IT Governance in Organizations
Autoři: Tarbajovský, Maroš ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Megela, Mario (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Hlavným cieľom tejto práce je priblíženie nového prístupu v riadení a to prístupu Governance, konkrétne v oblasti informatiky. Ide o prístup zaistenia zladenia oblastí IT a obchodnej stratégie, ktorý má zabezpečiť, aby organizácia smerovala správnym smerom k dosiahnutiu svojich cieľov a plneniu svojich strategických plánov s čím taktiež súvisí implementácia kvalitných postupov k meraniu výkonu IT. Tento prístup by mal byť zaisťovaný v rámci celej organizácie na rôznych úrovniach, ako to popisuje kapitola "Governance". Samotný prístup Governance je možné chápať aj ako nasadzovanie a implementácia určitých najlepších praktík a postupov a tým aj štandardizácie a formalizácie procesov. V práci sú preskúmané najpoužívanejšie metodiky a návody v oblasti IT ako sú ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000, ktoré by mali dopomôcť organizáciám pri optimalizácii procesov ako aj regulačné rámce, ktoré sú východiskom pre stanovenie regulácií jednotlivých odvetví. Jeden z hlavných prínosov štandardizácie procesov je možnosť lepšieho hodnotenia ich výkonu a túto oblasť popisuje kapitola "Hodnotenie výkonnosti IT procesov". Práca taktiež podáva prehľadný návod na základe postupných krokov, akým spôsobom zaviesť v organizácii IT Governance pomocou metodík CobiT a Val IT. Keďže je táto problematika relatívne "mladou" a obzvlášť v ČR sa s ňou manažment zatiaľ zoznamuje, posledná kapitola je venovaná analýze skutočného prístupu k IT Governance v bankovom sektore na českom trhu.
Klíčová slova: Cobit; IT Governance; ITIL; CobiT; IT Governance; ITIL

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/15801

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-11772


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2011-07-01, naposledy upraven 2022-03-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet