National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Implementation and Evaluation of IT Governance in Organizations
Tarbajovský, Maroš ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Megela, Mario (referee)
The main objective of this thesis is to meet Governance as a new approach in company organization, especially in IT sector. The idea is about harmonization of IT and business strategy, that should ensure achieving company goals and missions, and lead company in the right direction of advancement, what is directly connected with implementation of relevant measures of IT processes. As chapter "Governance", is describing how this approach should by ensure in whole organization on a different levels. We can translate Governance as implementation of certain best practices and procedures that lead company to process standardization and formalization. The most exercising methodologies and guidelines in IT sphere as ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000 are reviewed in thesis. By these methodologies organizations should be able to better optimize processes and accomplish regulation frame in particular industry. Another very important contribution of process standardization is by providing better possibilities for measurement and assessment, that is reviewed in chapter "Evaluation of IT processes performance". There is also transparent guideline which provides a simple steps procedure how to implement IT Governance in organization using CobiT and Vat IT. As this branch is relatively "young", especially in Czech Republic, management is still familiarizing with it. Last chapter is dedicated to analyze approach to ITG in Czech Republic banking sector.
Možnosti vysokorýchlostného pripojenia k internetu v ČR
Tarbajovský, Maroš ; Toman, Prokop (advisor) ; Megela, Mario (referee)
Cieľom tejto práce je utvoriť čitateľovi ucelený obraz o možnostiach pripojenia k vysokorýchlostnému internetu, jeho histórii, základných princípov funkčnosti jednotlivých technológií a pomôcť pri výbere pripojenia pre koncového užívateľa. Úvodná časť práce popisuje rozmach a dôležitosť internetu, ako aj snahu o definíciu vysokorýchlostného internetu. Druhá časť je venovaná popisu jednotlivých technológii pripojenia ?poslednej míle? a je rozčlenená podľa technológie na pripojenie pomocou drôtu a bezdrôtové pripojenie s popisom jednotlivých technológií. V tretej časti sú popísané služby, ktoré pre svoju funkčnosť nevyhnutne potrebujú vysokorýchlostné pripojenie a tak sa stávajú aj hnacím motorom ďalšieho technického rozvoja. V kapitolách 4, 5, a 6 objasňujem situáciu v oblasti vysokorýchlostného pripojenia v ČR z pohľadu histórie, legislatívy, štatistík, a nakoniec výberu konkrétneho pripojenia. Záver sumarizuje informácie a poznatky z predošlých kapitol.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.