Original title: Nasadzovanie a hodnotenie IT Governance v organizáciách
Translated title: Implementation and Evaluation of IT Governance in Organizations
Authors: Tarbajovský, Maroš ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Megela, Mario (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: slo
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Hlavným cieľom tejto práce je priblíženie nového prístupu v riadení a to prístupu Governance, konkrétne v oblasti informatiky. Ide o prístup zaistenia zladenia oblastí IT a obchodnej stratégie, ktorý má zabezpečiť, aby organizácia smerovala správnym smerom k dosiahnutiu svojich cieľov a plneniu svojich strategických plánov s čím taktiež súvisí implementácia kvalitných postupov k meraniu výkonu IT. Tento prístup by mal byť zaisťovaný v rámci celej organizácie na rôznych úrovniach, ako to popisuje kapitola "Governance". Samotný prístup Governance je možné chápať aj ako nasadzovanie a implementácia určitých najlepších praktík a postupov a tým aj štandardizácie a formalizácie procesov. V práci sú preskúmané najpoužívanejšie metodiky a návody v oblasti IT ako sú ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000, ktoré by mali dopomôcť organizáciám pri optimalizácii procesov ako aj regulačné rámce, ktoré sú východiskom pre stanovenie regulácií jednotlivých odvetví. Jeden z hlavných prínosov štandardizácie procesov je možnosť lepšieho hodnotenia ich výkonu a túto oblasť popisuje kapitola "Hodnotenie výkonnosti IT procesov". Práca taktiež podáva prehľadný návod na základe postupných krokov, akým spôsobom zaviesť v organizácii IT Governance pomocou metodík CobiT a Val IT. Keďže je táto problematika relatívne "mladou" a obzvlášť v ČR sa s ňou manažment zatiaľ zoznamuje, posledná kapitola je venovaná analýze skutočného prístupu k IT Governance v bankovom sektore na českom trhu.
Keywords: CobiT; IT Governance; ITIL; Cobit; IT Governance; ITIL

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/15801

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-11772


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share