Brochures

Latest additions:
2023-09-18
13:14
Čísla z první ruky Praha - 2020
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-08-15
16:57
Čísla z první ruky Praha - 2018
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-06-10
14:18

Detailed record
2022-06-10
14:16

Detailed record
2022-06-10
14:15

Detailed record
2022-06-10
14:12

Detailed record
2022-02-24
09:22

Detailed record
2021-12-22
09:59
Bezpečnost práce v lesnictví
Macháček, Jan
Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se klimatických podmínek a také podmínek daného pracoviště. Dále tyto práce do jisté míry ovlivňují i na ně navazující pracovní činnosti. Práce v lese je velmi fyzicky namáhavá, vyžaduje zdravotní a fyziologické předpoklady a také značnou předvídavost. Ve všech ohledech se tedy jedná o práci velmi rizikovou. Například těžební činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivitu lesního hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž i onemocnění související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organizmy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-12-22
09:57
Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel
Šmídová, Miroslava
V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) se na silniční dopravu díváme z pohledu pozemních komunikací, kde se vozidla pohybují, technického stavu vozidel, kvalifikace (včetně školení) a zdravotní způsobilosti řidičů, jejich pracovního režimu, cestovních náhrad a dalších, a to pro jejich jízdy a činnosti jak na pozemních komunikacích, tak v terénu. Z předpisové základy jsou nejdůležitější příslušná ustanovení pravidel silničního provozu a bezpečnostních zásad daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Vozidla jsou dále nakládána a vykládána, podrobována revizím (STK a stanice měření emisí), opravována a garážována. Provoz vozidel jako takový přináší nebezpečí, dokonce nebezpečí značná (viz zejména tragické bilance dopravních nehod na pozemních komunikacích). V předložené publikaci jsou nebezpečí v silniční dopravě pojmenována a jsou naznačena některá ze základních opatření k jejich minimalizaci, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-11-24
18:14
HYBRID-IN
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt HYBRID-IN představuje umění z České republiky, Polska a Slovenska. Vernisáž se za účasti kurátorů i veřejnosti uskuteční 22. června v 17 hodin. Zároveň bude živě přenášena i na Facebooku GVUO. V ostravském Domě umění bude výstava k vidění až do 29. srpna 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record