Original title: Bezpečnost práce v lesnictví
Authors: Macháček, Jan
Document type: Brochures
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se klimatických podmínek a také podmínek daného pracoviště. Dále tyto práce do jisté míry ovlivňují i na ně navazující pracovní činnosti. Práce v lese je velmi fyzicky namáhavá, vyžaduje zdravotní a fyziologické předpoklady a také značnou předvídavost. Ve všech ohledech se tedy jedná o práci velmi rizikovou. Například těžební činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivitu lesního hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž i onemocnění související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organizmy.
Keywords: bezpečnost práce, lesnictví
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/bezpecnost-prace-v-lesnictvi-spravna-praxe-pro-msp.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-454854


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Promotional and educational materials > Brochures
 Record created 2021-12-22, last modified 2022-02-07


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share