National Repository of Grey Literature 143 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Economy - 1st half of 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Economy - 1st quarter 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Republic's Economy - 1st to 3rd Quarter 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Trend of Macroeconomic Development and Quality of Life in the Czech Republic - 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Republic in International Comparison (Selected indicators) - 2017
Český statistický úřad
International comparison of the Czech Republic with other countries, especially with the European Union member states. A wide range of data from many statistical domains, e.g. information on population, labour market, living standard, national accounts, finance, prices, industry, external trade, services and environment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Economic Research Bulletin (2017, No.2). Volume 15, Number 2, November 2017, Effects of Monetary Policy
Česká národní banka
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda.
Fulltext: Download fulltextPDF
Trend of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic - in 2015
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Regular annual analysis The tendency of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic is a more extensive empirical analysis of the previous year, which is time-bound in the context of medium- and long-term trends of development and supplemented by international comparison, especially with the countries of the European Union. If the data of the previous year are not available in certain selected topics, the time series and their evaluation end with the year for which the data are last available.
Fulltext: Download fulltextPDF
Economic Research Bulletin (2017, No.1). Volume 15, Number 1, May 2017, Trade and External Relations
Česká národní banka
One of the key determinants of economic development in small open economies such as the Czech one is the external environment. Understanding the linkages to the external world is therefore of utmost importance for policymakers. It is not only international trade that is important. Capital flows and exchange rate fluctuations are also among the economic phenomena that should be monitored and analysed. The articles in this Research Bulletin represent a sample of the CNB’s research dealing with modelling of trade and capital flows and exchange rate fluctuations. The first article decomposes aggregate export growth in the Czech Republic in 2005–2014. The second article presents research aimed at improving the trade forecast. The third article also contains research relevant to economic forecasting. The fourth article studies the role of exchange rate movements.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 143 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.