National Repository of Grey Literature 34 records found  beginprevious25 - 34  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Hartz IV judgment: Study 5.330
Černá, Martina
Rozsudek Hartz IV, jehož název odkazuje na balíček zákonů pojmenovaný podle předsedy komise pro reformu sociální politiky a trhu práce Petera Hartze, je jedním ze stěžejních rozhodnutí Spolkového ústavního soudu v oblasti sociálních práv. Spolkový ústavní soud v této věci přezkoumával ústavnost předpisů, které reformovaly poskytování sociální podpory, přičemž shledal, že určité elementy přezkoumávané úpravy jsou v rozporu s čl. 1.1. a čl. 20.1. německé Ústavy, tedy s právem na lidksou důstojnost a sociálním charakterem Spolkové republiky Německo. Díky brilantní argumentaci a celkově přesvědčivému stylu se rozsudek stal inspirací i pro český Ústavní soud, jenž na něj výslovně odkazuje např. v rozhodnutí Pl. ÚS 8/07. Český překlad rozsudku pro Parlamentní institut vyhotovila Bc. Martina Černá.
Fulltext: Download fulltextPDF
Life imprisonment as an exceptional punishment: Study 5.333
Bartošková, Petra ; Černá, Martina ; Fuksová, Veronika ; Pultarová, Hana ; Tetourová, Eva
This study compares the life imprisonment as the exceptional punishment in european countries. It mainly deals with conditions and execution of the life imprisonment and with possibility of parole. Study introduces specific inistitutes connected with life imprisonment in some countries (unlimited detention, possibility of transformation of the life prison, etc.)
Fulltext: Download fulltextPDF
Constitutional interpretation of the immunity of MPs in Germany (translation of documents): Study 1.226
Černá, Martina ; Syllová, Jindřiška
Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková republika aplikuje výjimečný a překvapivý výklad poslanecké imunity, který podle běžných standardů zásadním způsobem vybočuje z imunitní praxe ostatních států. Výjimečné je zejména to, že se každý poslanec Spolkového sněmu na začátku výkonu svého mandátu vzdává dobrovolně části trestněprocesní imunity, kterou mu dává Ústava, zejména pak imunity ve vyšetřovacím stadiu trestního řízení. Parlamentní institut zpracoval tyto dokumenty pro bližší porozumění možnému výkladu poslanecké imunity v tradiční demokratické společnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of students' awareness of assessment centers
Černá, Martina ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Křečková Kroupová, Zuzana (referee)
The aim of my work is to analyze students' awareness of assessment centers (AC). In the theoretical part, I explain the concept of AC and describe AC techniques. The practical part consists of two questionnaires. The first one was filled in by students of Czech universities and my goal was to determine whether they know what the term AC means and what the main tasks are. The second questionnaire was sent among JOSZEF program graduates who had participated in a two-day AC in Austria. In this case my intention was to get opinions on specific tasks that we performed, and the overall impression of the AC.
Software development documentation
Černá, Martina ; Buchalcevová, Alena (advisor) ; Benáčanová, Helena (referee)
This bachelor thesis is focused on software development documentation. At the beginning, main sorts of software documentation are listed and described. The main point of this bachelor thesis is a description and comparsion of how software development documentation is defined in standards issued by International Organization for Standardization and International Electrotechnical commision and in CMMI for Development. The final part contains a set of the most important general rules for creating software documentation.
The use of Assessment Centers during recruitment
Černá, Martina ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
The thesis is about the use of Assessment Centers during selection procedures. It describes the different techniques used in the AC and the tasks performed by the evaluators. The practical part is devoted to a proposal for a position of a sales representative.
Personal and family finance and actual financial crisis
Černá, Martina ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Schönfeld, Jaroslav (referee)
Household debt grows up from the second half of the nineties of the century thanks to growing a living standard. More people provide own living and consumer credit increases. Because of financial crisis many people feel deterioration of working conditions and just the loss of regular earnings leads to problem with paying of a debts. The diploma thesis will be concerned with the problem of people's debts in accordance with personal and family finance and deal with responsible approach to loans, impacts of unpaid debts and solutions how to avoid the debt trap.
Hindrances to Free Movement of Workers in European Court of Justice Cases
Černá, Martina ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Soušková, Milena (referee)
The aim of my thesis is to acquaint the reader with the problematic of free movement of workers, both from the theoretical point of view and from practical point of view based on the European Court of Justice cases. In the theoretical part of the thesis, I focus on the characteristics of internal market and definition of free movement of persons and workers. I mention individual law regulations that significantly influence the problematic of free movement of persons. Further, I describe different exceptions from free movement of workers, mutual recognition of academic qualifications and social security regarding the movement of workers. And at last in my practical part, I analyze individual cases of ECJ which have had the most significant impact on the development of free movement of workers.
Generování úloh lineárního programování
Černá, Martina ; Šmídová, Milada (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Cílem práce je popsat generování úloh lineárního programování. Je zde stručný popis simplexové metody, obecný princip generování, který je ukázán na konkrétním příkladu a dále generování v programu LPPro a praktické využití generovaných úloh.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   beginprevious25 - 34  jump to record:
See also: similar author names
6 ČERNÁ, Marie
25 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
12 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
1 Černá, Marina
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
28 Černá, Martina
25 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
12 Černá, Monika