Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita a zpracování mořských ryb a mořských plodů
Zajíčková, Martina
Bakalářská práce na téma Kvalita a zpracování mořských ryb a mořských plodů se zabývá komplexní charakteristikou rybího masa a z části také významnými druhy mořských plodů a jejich zpracováním. První část je věnována produkci a spotřebě mořských ryb u nás a ve světě. Na tuto část navazuje jakost ryb a rybího masa, kde je největší pozornost věnována chemickému složení, díky kterému mají ryby velmi dobré výživové vlastnosti pro člověka. Následující kapitola je zaměřena na závažná onemocnění a rizika, která jsou s konzumací ryb spojená. V této práci je také popsáno celkové zpracování ryb od usmrcení až po jejich finální úpravu. Poslední kapitola je zaměřena na potravinářsky významné druhy mořských plodů a na jejich úpravu a zpracování.
Hranice psychiky sestry mezi profesní rolí a rolí matky a manželky
Zajíčková, Martina ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Vachková, Eva (oponent) ; Pečenková, Jaroslava (oponent)
Autor: Martina Zajíčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Hranice psychiky mezi profesní rolí a rolí manželky a matky Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 68 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: hranice v psychice, osobnost, zdravotní sestra, profesní role, stres, syndrom vyhoření, manželství, rodičovství. Bakalářská práce "Hranice v psychice sestry mezi profesní rolí a rolí matky a manželky" má za cíl zmapování hranic v psychice sestry jako ženy uplatňující se v pomáhající profesi a zároveň ženy, která v nepřetržitém provozu musí a chce zvládat roli matky a manželky. Cílem bylo také zjistit, nakolik je vzájemně obojí ovlivňováno, jak to sestry pociťují. Zda považují za dostačující možnost plánovat si volno a program s rodinou, či považují práci ve směnném provozu za handicap. V teoretické části práce jsou uvedeny informace o hranicích v psychice a v pomáhajících profesích. Je zde popisováno, co toto povolání obnáší, jaká je profesní role sestry. Při přetížení a únavě zdravotních sester vznikají problémy, jako jsou stres a syndrom vyhoření. Teoretická část práce se dále zabývá manželstvím, rodičovskou rolí, dělbou práce v domácnosti. Empirická část poukazuje na souvislosti mezi profesí a rodinou. Výzkum byl...

Viz též: podobná jména autorů
3 ZAJÍČKOVÁ, Marcela
1 Zajíčková, Magdaléna
3 Zajíčková, Marcela
5 Zajíčková, Markéta
2 Zajíčková, Michaela
4 Zajíčková, Miroslava
1 Zajíčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.