Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Analysis of inflammatory biomarkers in the transgenic minipig model of Huntington's disease
Valeková, Ivona ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Janda, Jozef (oponent) ; Ondráčková, Petra (oponent)
Huntingtonova choroba (HCH) predstavuje dedičné monogénne neuropsychiatrické degeneratívne ochorenie s progresívnym priebehom a fatálnym koncom. Nástup ochorenia je v strednom veku života pacienta. Medzi najvýraznejšie klinické príznaky patria pohybové symptómy, progredujúci pokles kognitívnych funkcií a rôzne psychické zmeny. Progresiu HCH žiaľ nie je možné ovplyvniť liečbou a symptómy môžeme len prechodne farmakologicky utlmiť. Prvotná patológia HCH vyplýva z poškodenia bazálnych ganglií, avšak expresia mutovaného huntingtínu bola detegovaná vo všetkých tkanivách. A teda mutácia v bunkách mozgu ne-neuronálneho pôvodu a periférnych oblastí prispieva k patológii HCH. Zápal v centrálnej nervovej sústave (CNS), predovšetkým aktivácia mikroglie, sa podieľa na patogenéze HCH. Vzhľadom na to, že proteín huntingtín i jeho mutovaná forma sú exprimované aj v periférnych imunitných bunkách, sme predpokladali, že zápalové zmeny detegované v periférnych tkanivách budú odzrkadľovať zápalový proces v CNS. Niekoľko nedávnych štúdií naznačilo, že imunitný systém by mohol pôsobiť ako modifikátor neuropatológie HCH. Za účelom sledovania úspechu akéhokoľvek terapeutického prístupu v pre-manifestačnom štádiu HCH, je dôležité identifikovať robustné biomarkery nástupu a progresie ochorenia. Mozgovomiechový mok a...

Viz též: podobná jména autorů
2 Valeková, Ivana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.