Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tradiční opracování a kvalita dřeva při opravách dřevěných konstrukcí.
Kloiber, Michal ; Růžička, Petr
Rozsáhlé terénní zkušenosti při opravách dřevěných konstrukcí ukazují na dva základní limitující faktory kvality odvedené práce, které se často různými obcházejí či zjednodušují. V první řadě je to kvalita dřeva při opravách (výměny, protézy) a z ní vyplývající problémy při nedodržení doporučených kritérií pro výběr vhodného materiálu, s ohledem na dlouhodobou koexistenci nového dřeva s původním materiálem. Ve druhém případě jsou velmi vlivným faktorem způsoby opracování dřeva, kdy se pro své výhody preferované tradiční způsoby z různých důvodů nahrazují podvrhem. V tomto článku se budeme vzhledem k jeho omezenému rozsahu věnovat pouze nejkřiklavějšímu případu, a tím je opracování kulatiny tesáním.
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Kloiber, Michal ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav ; Hrivnák, Jaroslav ; Bláha, Jiří
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční sanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje, trasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové dokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání.
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Frankl, Jiří ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby.
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru
Široká, Pavlína ; Růžička, Petr (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení efektivnosti jsou využity metody statické a dynamické. Na základě těchto skutečností a po posouzení rizik investice je na závěr práce celkové zhodnocení investice a doporučení.
Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v České republice s využitím zahraničních zkušeností
Růžička, Petr ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Spojení pojmů družstvo a obec existuje od pradávna a přispívá ke stabilitě kulturního a sociálního života v obci.
Příprava konstruktů pro overexpresi a krystalizaci prohibitinového komplexu z \kur{T. brucei}
RŮŽIČKA, Petr
Aim of this work was to prepare plasmids for overexpression of prohibitin complex from T. brucei. To overexpress this protein complex full and truncated versions of two prohibitin genes were cloned into RSFDuet-1. These constructs will be used to overexpress prohibitin complex and subsequently to resolve its crystal structure

Viz též: podobná jména autorů
8 RŮŽIČKA, Petr
1 RŮŽIČKA, Prokop
5 Růžička, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.