Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor cviků pro rozvoj rovnováhových schopností dívek mladšího školního věku ve sportovní gymnastice
Novotná, Jaroslava ; Vorálková, Jitka (vedoucí práce) ; Krištofič, Jaroslav (oponent)
Název: Soubor cviků pro rozvoj rovnováhových schopností dívek mladšího školního věku ve sportovní gymnastice. Charakteristika: Teoretická část práce se zabývá důležitými pojmy týkající se gymnastiky, zejména pak sportovní gymnastiky žen a kladinou jako stěžejním nářadím pro tuto práci. Dále jsou zde definovány motorické schopnosti, koordinační schopnosti a schopnosti rovnováhové. Na závěr teoretické části se práce věnuje charakteristice mladšího školního věku a senzitivního období. Hlavním cílem praktické části práce je navrhnout a zpracovat soubor cviků, které mají za cíl stimulovat úroveň rovnováhových schopností. Prezentované cviky jsou přednostně navrhovány pro dívky mladšího školního věku ve sportovní gymnastice. Soubor cviků je vyprofilován z dlouhodobé analýzy pozorováním při trénincích sportovní gymnastiky ve spojení se cviky popsanými v odborné literatuře zabývající se shodnou tématikou. Práce není výzkumného ani experimentálního charakteru a její struktura není spojena s hypotézami ani s kladením vědeckých otázek. Závěr bakalářské práce obsahuje shrnutí celé problematiky a zhodnocení možnosti jejího využití v trenérské praxi. Dále jsou zde naznačeny směry, jimiž by se mohlo další bádání ubírat. Klíčová slova: Gymnastika, sportovní gymnastika žen, kladina, motorické schopnosti, koordinační...
Úloha osobní asistence v životě člověka s mentálním postižením
Novotná, Jaroslava ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Hlavním cílem této práce je představit službu osobní asistence jako jednu z alternativ, která by neměla chybět v péči o jedince s mentálním postižením. Tato služba se stává mostem, který dává šanci člověku s mentálním postižením spolurozhodovat dle svých individuálních možností a aktivně naplňovat svůj život v přirozeném prostředí. Součástí textu je také vyhodnocení dotazníkového průzkumu vytvořeného pro osobní asistenty, kteří vykonávají osobní asistenci u jedinců s MP starších 16 let. Cílem tohoto průzkumu bylo zmapovat základní údaje o profilu osobního asistenta včetně jeho vzdělání, motivace, ale také úlohu osobní asistence u člověka s mentálním postižení z pohledu osobního asistenta.

Viz též: podobná jména autorů
54 NOVOTNÁ, Jana
17 NOVOTNÁ, Jitka
54 Novotná, Jana
54 Novotná, Jana
2 Novotná, Jana,
3 Novotná, Jarmila
2 Novotná, Jindra
17 Novotná, Jitka
1 Novotná, Jiřina
1 Novotná, Johana
2 Novotná, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.