Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce hledaných osob ve videu
Bažout, David ; Musil, Petr (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující vyhledávání podezřelých osob ve videozáznamu pocházejícího z dohledových kamer. Hledané osoby jsou systému určeny pomocí několika fotografií obličeje. Výstup tvoří informace o výskytu hledaných osob na konkrétních snímcích. Úloha je řešena rozdělením problému na detekci tváře a její následnou identifikaci. Experimenty s existujícími přístupy na vhodných datových sadách zajišťují relevantní porovnání úspěšnosti metod za různých podmínek. Výstupy testů umožňují vybrat vhodné metody a jejich optimální nastavení pro tuto konkrétní úlohu. Práce se zabývá i návrhem vhodné architektury, průzkumem existujících knihoven implementujících zkoumané metody a dalšími způsoby optimalizace výpočtu. Výsledkem je implementace uživatelské aplikace splňující zadané parametry. Její funkce byla otestována na vlastní datové sadě věrně napodobující podmínky reálného provozu.