Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracoviště s modulárním výměnným výrobním stolem
Šnédar, Jan ; Pokorný, Jan (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulárního výrobního výměnného stroje pro montáž palivových hrdel na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí práce je i koncepční návrh univerzálního stroje pro zakládání různých verzí modulárních výrobních výměnných stolů a výkresová dokumentace vybraných sestav a vyráběných dílů.
Magnetický separátor
Šnédar, Jan ; Malášek, Jiří (oponent) ; Jonák, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení pásového magnetického separátoru s permanentním magnetem určeného pro separaci nežádoucího feromagnetického odpadu z odpadu z třískového obrábění hliníku. Tato zpráva obsahuje přehled zařízení, sloužících k separaci a návrh konkrétního řešení magnetického separátoru. Dle vstupních parametrů jsou vypočteny všechny parametry potřebné ke správnému návrhu stroje. Součástí technické zprávy je výkresová dokumentace vybraných dílů a sestavy.

Viz též: podobná jména autorů
2 Šnédar, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.