National Repository of Grey Literature 106 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Protein Classification Techniques
Dekrét, Lukáš ; Zendulka, Jaroslav (referee) ; Burgetová, Ivana (advisor)
Main goal of classifying proteins into families is to understand structural, functional and evolutionary relationships between individual proteins, which are not easily deducible from available data. Since the structure and function of proteins are closely related, determination of function is mainly based on structural properties, that can be obtained relatively easily with current resources. Protein classification is also used in development of special medicines, in the diagnosis of clinical diseases or in personalized healthcare, which means a lot of investment in it. I created a new hierarchical tool for protein classification that achieves better results than some existing solutions. The implementation of the tool was preceded by acquaintance with the properties of proteins, examination of existing classification approaches, creation of an extensive data set, realizing experiments and selection of the final classifiers of the hierarchical tool.
Complex Validator for Web Pages
Horvát, Jozef ; Zendulka, Jaroslav (referee) ; Volf, Tomáš (advisor)
This thesis deals with the creation of a complex validator for web pages using HTML, CSS and JavaScript. The application is implemented using the Angular framework. In addition to validation, the application provides suggestions for error correction.
Tool for Payment Format Definition Debugging
Kuba, Richard ; Rychlý, Marek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
The main goal of this thesis is to develop and demonstrate a tool for debugging payment formats that would make it easier for users of the DMEEX transaction (program) to detect bugs in definition trees. Demonstration of the debugging tool is implemented on the SAP S / 4HANA platform. The first part of this thesis describes the platforms SAP R / 3 and SAP S / 4HANA, with emphasis on capturing the differences between them. Furthermore, the purpose of payment formats and their integration within SAP systems is discussed. The design describes the collection and work with user requirements for this tool. The implemented product allows users to visualize the processing of the DMEEX transaction definition tree, thanks to which it allows its users to more easily detect errors in the definition of the tree or in its input data.
Multi-Lingual Support in OKbase
Podsedník, Lukáš ; Kunc, Michael (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
OKbase is a complete software product for firms including attendance, salary and human-resources module. It is implemented and conducted in Czech language. The main aim of this project is to extend OKbase to provide simple support of other languages.
Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model
Kazzaz, M. Mohanned ; Zimmerová, Barbora (referee) ; Vranić,, Valentino (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Vývoj v informačním systému neustále zvyšuje nároky na účinnou, efektivní a adaptivní spolupráci mezi komponenty systému, aby se vyrovnal se změnami v systému a zaručil tak nejlepší výkon. K dosažení těchto požadavků byly zavedeny dva hlavní přístupy. Přístup k adaptaci umožňuje informačnímu systému přizpůsobit se změnám v kontextu informací systému a jeho okolního prostředí na základě adaptační strategie. Přístup ke zvyšování informovanosti zase napomáhá sledovat informace o kontextu a rozpoznat změny, které mohou proces adaptace vyvolat. V této práci představujeme obecný kontextově orientovaný model vlastní adaptivní architektury pro podporu softwarového systému s adaptačními funkcemi, které zaručují dostupnost systému, provozní podmínky a výkon. Navíc poskytujeme dvě případové studie v reálném životě jako důkaz konceptu použitelnosti našeho navrhovaného adaptačního přístupu.
Algorithm for Product Recommendation
Bodeček, Miroslav ; Bartík, Vladimír (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
The goal of this project is to explore the problem of product recommendations in the area of e-commerce and to evaluate known techniques, design product recommendation system for an existing e-commerce site, implement it and test it. This report introduces the problem, briefly examines current state of affairs in this area and defines requirements for a product recommendation module. The concept of data mining in general is introduced. The report proceeds to present detailed design corresponding to defined requirements and summarizes data gathered during testing phase. It concludes with evaluation and with discussion of the remaining goals for this thesis.
Agile Modelling in Software Development
Ruprecht, Marek ; Rychlý, Marek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
The thesis is focused on software development process and its products from initial designs through the way of implementation until final delivery to customer. The thesis brings up some basic facts about software engineering with further detailed description of one of its parts, the modern models of software life cycles with focus on the agile life cycle because of its significant benefits and effective implementation. This model is represented by Agile Model Driven Development which has been submitted not only theoretically but in practice. Finally, there is also a short description of Unified Modeling Language which is used as a modeling language.
SkillMatrix Database
Vorel, Roman ; Burgetová, Ivana (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
This work deals with creation of database information system for employee training and bonus calculation with direct connection on existing personal systems in Honeywell production company. The project makes provision for solution on dynamic database server and maximal usage of its potentiality for application development. The system dispose of access privileges containing several user roles and role of administrator. The system concept is realized in UML modeling language. The implementation is realized on Microsoft technologies. The system is generally implmented in 3 tiers: user interface, database component, data base model. The user interface is implemented in ASP.NET 2.0 with utilization of ASP.NET AJAX 1.0 technology. The database component is implemented using object oriented language Visual .NET C# and ADO.NET classes. Data base is relized on SQL Server 2000 in Transact-SQL language. The integral part of the project is also testing on sample data and application in live business on Honeywells company intranet.
Test-Driven Software Development
Navrátil, Dušan ; Rychlý, Marek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
This bachelor's thesis introduces an agil method called test-driven development and illustrates it by an example using a testing tool. The way to reach objectives of software project is explained during the illustration. Further, the effect of test-driven development on the quality of software product is discussed.
Classification on unbalanced data
Hlosta, Martin ; Popelínský, Lubomír (referee) ; Štěpánková,, Olga (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Tématem této disertační práce je klasifikace daty s nevyváženými daty. Jedná se o oblast strojového, jejímž cílem je řešit problémy, které plynou z toho, že jedna ze tříd je v datech zastoupena výrazně méně než třída druhá. Minoritní třída má často větší význam a tradiční metody upřednostňující majoritní třídu nedosahují dobrých výsledků na třídě minoritní. Dvě aplikační domény motivovaly výzkum a vedly na identifikaci dvou specifických, dosud neřešených problémů.  V první z nich vedlo omezení kladené na minimální požadovanou přesnost na minoritní třídě v počítačové bezpečnosti na formulaci úlohy klasifikace s omezením. Navrhl jsem metodu, která kombinuje upravenou verzi logistické regrese a stochastické algoritmy, které vždy vylepšily výsledky logistické regrese.Druhou je doména analýzy učení (Learning Analytics), která motivovala definici problému predikce splnění cíle, jenž má specifikovaný termín splnění. Byl představen koncept sebe-učení (Self-Learning), kdy trénování modelu probíhá díky jedincům, kteří tento cíl splní předčasně. Díky malému počtu jedinců splňujících úlohu na začátku je problém silně nevyvážený, ale nevyváženost klesá směrem k termínu splnění. Na problému identifikace rizikových studentů distanční univerzity bylo ukázáno, že (1) takový koncept dává lepší výsledky než specifikovaná základna (baseline), (2) a že metody pro vypořádání se s nevyvážeností, které neberou v potaz informaci o doméně, nevedly k velkým zlepšením. Evaluace ukázala, že metody založené na znalosti domény v rozšířené verzi pro Self-Learning vylepšily klasifikaci více než běžné metody pro vypořádání se s nevyvážeností a že znalost příčiny nevyváženosti může vést k lepším výsledkům.

National Repository of Grey Literature : 106 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.