National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of the social workers organisations on the legislative process
Bílá, Veronika ; Vojtíšek, Petr (advisor) ; Zajacová, Melanie (referee)
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy Bílá This research investigates the influence of social work organizations on the legislative process. The goal is to describe the legislative process and find out if the organizations aim to influence it. And if that is the case, what approach they are using. The aim was to map their effort on two different laws; The laws I chose are the Social Service act and the Professional law. Conducting this research, one finding was that social work organizations attempted the influence of the legislative process in both cases. But, the amount of activity was based on the will of law makers induction of social work organizations into the law making process. The type of activity chosen to influence the process varied based on the stage of the process.
Labour conditions of women with the parent responsabilities
Zajacová, Melanie ; Tomeš, Igor (advisor) ; Víšek, Petr (referee)
Title: Labour conditions of women with the parent responsibilities Name and surname: Melanie Zajacová Field of study: Social Work Name of supervisor: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Name of opponent: Mgr. Klára Vítková Rulíková Keywords: labour market, labour conditions, women with the parent responsibilities, secondary analysis, labour law The aim of the thesis is to map the current situation in the labour conditions of women in the Czech Republic and show whether the Czech Republic in accordance with the objectives set out in the European Employment Strategy contributes to the equality rights of women in the labour market or not. The basis of this work is a reflection on the current system, where women work in the same mode as men, despite of their different biological equipment. For the treatment of the subject was chosen the method of secondary analysis of statistical data and research reports from the area of the work of women caring for children, a reflection of labour conditions and the legislation. Three case studies of selected flexible forms of employment are processed for the documentation. The introductory part of the work defines the basic framework with the definitions describing the studied phenomena. Then follows a record of available data relating to the issue and their analysis of...
Labour conditions of women with the parent responsabilities
Zajacová, Melanie ; Vítková Rulíková, Klára (referee) ; Tomeš, Igor (advisor)
Title: Labour conditions of women with the parent responsibilities Name and surname: Melanie Zajacová Field of study: Social Work Name of supervisor: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Name of opponent: Mgr. Klára Vítková Rulíková Keywords: labour market, labour conditions, women with the parent responsibilities, secondary analysis, labour law The aim of the thesis is to map the current situation in the labour conditions of women in the Czech Republic and show whether the Czech Republic in accordance with the objectives set out in the European Employment Strategy contributes to the equality rights of women in the labour market or not. The basis of this work is a reflection on the current system, where women work in the same mode as men, despite of their different biological equipment. For the treatment of the subject was chosen the method of secondary analysis of statistical data and research reports from the area of the work of women caring for children, a reflection of labour conditions and the legislation. Three case studies of selected flexible forms of employment are processed for the documentation. The introductory part of the work defines the basic framework with the definitions describing the studied phenomena. Then follows a record of available data relating to the issue and their analysis of...
Needs Analysis in the locality of Prague 21. Development potentialities for civic association "Neposeda"
Zajacová, Melanie ; Zimmermannová, Martina (referee) ; Koláčková, Jana (advisor)
Cílem práce je zmapovat aktuální stav v lokalitě správního obvodu Praha 21 nejen z hlediska situace v sociálních službách, ale i řady dalších ukazatelů, poskytnout všeobecný přehled a na základě výsledků navrhnout opatření. Práce vyjasňuje, jakým směrem (v souladu s posláním a cíli sdružení) je možné rozvíjet aktivity občanského sdružení Neposeda a rozšířit stávající nabídku, eventuálně vyplnit chybějící typy služeb. Zpracovaný materiál bude využitelný nejen jmenovaným sdružením, ale i širší veřejností. Pro zpracování dat byla zvolena metoda diagnózy komunity vytvořená CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) pro potřeby komunitního plánování. Ze závěrů této práce bude možné konstruovat nový program. Úvodní část práce popisuje historii občanského sdružení Neposeda, následuje podrobný výčet jeho současných aktivit a návrh aktivit plánovaných na základě dosavadních zkušeností. Druhá kapitola zahrnuje teoretický výklad pojmů komunita a komunitní plánování, prakticky ukotvený popisem reálné pozice o.s. Neposeda v lokalitě správního obvodu Praha 21. Závěrečná část obsahuje data vztahující se k lokalitě Praha 21 získaná metodou diagnózy komunity vytvořenou CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) pro potřeby komunitního plánování - profily dle jednotlivých oblastí včetně syntézy diagnózy...

See also: similar author names
1 Zajacová, Marie
3 Zajacová, Marta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.