Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikroanatomie a cytogenetika lasturnatek ve vztahu k evoluční biologii jejich reprodukčních způsobů
Symonová, Radka ; Smrž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Keyser, Dietmar (oponent) ; Weyda, František (oponent)
SOUHRNDIZERTAENiPRACE HlavnlmcilempiedklSdan6pr6cebylopiispdtk obecndlepsimupochopenibiologre lasturnatek a vyplnit tak nekte16 hlavni mezery v dosavadnich znalostech. Lasturnatkypatii mezi velmi dobie zdokumentovanouskupiny korfs0. To plati zejm6nao ekologicklicha morfologickfchaspektechjejich biologie,na ktereje ji2 tradidn6kladen velk17dfrraz,protozetyto znalostijsou uplatiov6ny v taxonomii lasturnatek a tak6 v ekologii, kter6 tvoii zilklad pro hojn6 vyu2ivan6 paleoekologick6rekonstrukce.Tato situacem0ze bit ilustrov6naskutednosti,Ze dosudchybdlydetailn6jgiinformaceo hepatoprankreatuu lasturnateka nic nebyro zndmoo jejichtzv. volnlch buik6ch (hemocytech).Rovn62detailnicharakteristika stavbysamidihorozmnozovacihoapar6tu(ktenije velmislozit6utv6ien)a pr0b6hu inseminacea n6sledn6hooplozenivajidekz&st6valdlouhomimo pozornost.Velmi podobndsituaceexistovalav piipaddkaryologiesladkovodnichlasturnatek.Ndkotik st62ejnichpracl na toto t6ma vzniklojiz ve 30. a 40. letech minulehostoteti s ndkolikadal5imivliimkamiz pozddjsidoby.vsechnytytopracese opirajipouzeo deskriptivnikaryologii.Jiz v 60. a 70. Ietechbyla u partenogenetickichsamic zji5t6naneobvykl6variabilitav podtechchromozom0.piesto vsakbylytyto aspekty cytogenetikylasturnatek,kter6jsou zvldst relevantnlve vztahuk typu reprodukce, po dlouhodobuopomijeny Z...
Využití digitálního fotoaparátu Casio Exilim Pro EX-F1 v biologii
Weyda, František
Digitální fotoaparát Casio Exilim Pro EX-F1 je fotoaparát, který by neměl biologa minout. Například biologa, který pracuje v terénu a fotografuje zvířata na větší vzdálenosti a zvířata pohybově velmi vybavená. Také pro makrofotografa je takový fotoaparát výhodou. Tento digitální fotoaparát můžeme bez obav zařadit mezi několik z mnoha desítek běžných modelů, které by bylo možné nazvat“ fotoaparáty vědeckými“. Zmíněný model k nim patří především pro schopnost zachycovat rychlé až velmi rychlé děje a to snímací frekvencí až 1200 obrázků za sekundu. Lze zde demonstrovat skutečnost, že díky elektronice se digitální fotografie posunuje daleko za hranice fotografie klasické- a to je před námi další vývoj tohoto oboru jistě s řadou dalších technických překvapení.
Výhody studia fosílií v jantaru pomocí ionizačního detektoru v EREM
Neděla, Vilém ; Weyda, František
Byla studována morfologie a struktura fosílií z Baltského Jantaru. Jantar byl rozdělen žiletkou tak, že bylo obnažena struktura fosílií a ta byla pozorována ionizačním detektorem EREM AQUASEM II.
Infračervená digitální fotografie v biologii
Weyda, František
Infračervená digitální fotografie získává s využitím recentních digitálních fotoaparátů nové možnosti dané jednak citlivostí čipu těchto fotoaparátů k N-IR (near infrared light) a jednak velkými možnostmi jejich elektroniky.
Digitální zobrazování klíněnky jírovcové, Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae)
Weyda, František
Práce se zabývá snímáním vývojových stádií klíněnky jírovcové v listech pomocí moderních digitálních prostředků. Jsou to: digitální fotoaparáty jako třeba DSC-F828 v oblasti infračerveného světla (700-880 nm) včetně video módu (VGA, 30 fps), digitální fotoaparát uvnitř mobilního telefonu Sony Eriscon K750i, stolní skenery a digitální videokamery. Na digitální obrázky byly aplikovány některé metody zpracování obrazu.
Scientific digital photography in biological laboratory
Weyda, František
Paper deals with recent achievments and possibilities to use digital photography in biology. New finding in sensitivity of digital camera to UV and NIR are documented.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.