National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Quality control functions and tracing in the process of production of containers for brake fluid
Kubín, Jan ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
The content of this thesis is a theoretical description of quality control and tracking in discrete manufacturing, its use in making control concepts, specification of the hardware, description of the communication between the devices and the PLC, and the creation of the PLC control software used for the supervision and marking of containers for brake fluid. The last part of this thesis is the implementation of the created algorithms into a real device and subsequent commissioning of the entire control line.
The identification, preservation and renewal of the composition of garden art monuments
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of a PLC code generator for faceplate blocks for S7-1200, S7-1500, S7-300/400
Kříž, Petr ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
The main goal of this bachelor’s thesis was creating a tool for generating PLC code according to entered data. Generator works with function blocks that are assigned to each faceplate object from faceplate library provided by COMPAS Automatizace, spol s.r.o. Source file is created from generated code and program blocks in program TIA Portal V13 are created from this source file.
Control system for dosing of chemicals in the chemical treatmentf water plant
Kolman, Aleš ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
The purpose of this bachelor thesis is to make a new, modern control systém for Chemical treatment of water plant in Kolín. The reason is to reduce operating costs and improve the quality of treated water. This work includes design of hardware conception, program for PLC and HMI displays interface. Another part is the design visualization of process. The new control system will be based on PLC FOXTROT by Teco company and another extension modules A PLC program will be written in structured text (ST) and debugged in a development environment MOSAIC from Teco company. Operators of CHUV will have operator control panel and a separate PC that contains the visualization of process of water treatment created in the RELIANCE 4.
Implementation of sample storage system in the manufactoring execution system COMES
Štoudek, Marcel ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
The main goal of this bachelor‘s thesis was to create a sample of warehouse system in the programming environment COMES from COMPAS Automatizace s. r. o., Žďár nad Sázavou. Warehouse system is programmed in the module COMES Modeller and belongs to the MES systems.
Fasilities and comparison of SCADA systems in control systems
Vomela, Václav ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
This Bachelor’s thesis deals with the possibilities of SCADA systems in control systems with PLC, with a focus on software used atx - technical office for complete automation s.r.o., specifically InTouch, Web Control, WinCC Flexible, ProTool. At the beginning of this work obtain basic information about programmable logic, on what is a simulation and visualization. The next section is described the selected visualization software, the advantages, disadvantages, applications, etc. In the end is mentioned a brief overview and comparison of software.
Comparison of communication nets and programming methods fo PLC Simatic
Samiec, Tomasz ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
This thesis deals with software development kit STEP7 and its posibilities in using different networking and programing options. First chapter contains descriptions of different network standards and example of thein configuration. Sekond chapter deals with programing laguages in STEP7 and demonstrates thein use on various examples.
Control system for filling and emtying of yoghurt tank in standard S88 based on automation elements SIMATIC family.
Hudousek, Tomáš ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
I made my thesis for APV Brno company. The thesis is divided into three parts. The first part concentrated on managing the work with the developmental environment SIMATIC S7 and mastering quite a large S88 norm of the company. The second part focused on the adjustment of the program module of the S88 norm for filling, stirrng and emptying of the yoghurt tank. The third part was to create a program for SCADA device, which is used for monitoring and controlling of the technology. From the point of view of utility in other applications a great importace for APV company was the creation of the graphic interface of the control module for SCADA device and to connect it to a new S88 norm.
Distributed control system for function of laboratory hydraulic model.
Janda, Tomáš ; Weber, Martin (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
In the first part of this bachelor´s thesis are introduction common information about distributed control systems above all with a view to on their communications systems.The second part is devoted to hardware machines. There is described their functionalist and resulting configuration.The third part describes creation of software for operative PLC and it presents results of system in this period of progression. The next part inform at first about creation of visualization for existend system and afterwards describes its functionality. At the close there are summarized results of realized distributed control system.
Architectural, historical and archeological survey of the buildings, technical equipment, and works of art in historical gardens and parks
Pešta, Jan ; Janál, Jiří ; Malina, Ondřej ; Šantrůčková, Markéta ; Tišerová, Renata ; Weber, Martin
Cílem metodiky je vytvoření široce použitelného standardu na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění. Jedná se o řadu typů průzkumů, a to jak průzkumů stavebněhistorických (různé stupně podrobnosti, od plošného stavebněhistorického průzkumu, standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum až po operativní průzkumovou dokumentaci) a dále průzkumy archeologické apod. Metodika se zabývá definováním pojmů, stanovením klasifikační škály jednotlivých objektů v památkách zahradního umění a základním přehledem odkazů na pramennou základnu pro studium objektů v památkách zahradního umění. Představuje podrobný návod (včetně vzorů) na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění, všech druhů a stupňů. Metodika vychází z praxe stavebněhistorických průzkumů v podobě, jak je po mnoho desetiletí uplatňována v prostředí České republiky, dříve Československa. Archeologická část metodiky včetně uplatnění moderních nedestruktivních metod v zahraniční archeologii představuje ukotvení zahradní archeologie v mezinárodních standardech.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
22 WEBER, Martin
1 WEBER, Michal
2 Weber, M.
2 Weber, Michael
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.