National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
The identification, preservation and renewal of the composition of garden art monuments
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Fulltext: Download fulltextPDF
The principles of protection and restoration of greenery in urban conservation zones: The certified methodology 1/2015-050
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
The methodology establishes principles for the protection, restoration and care of greenery in specific areas with cultural and historical values –- urban conservation zones. Attention is therefore focused partly on the development of instruments in the context of urban planning documentation – determination of the conditions for the protection of the heritage value and character of the territory, partly on the technologies of restoration, development and maintenance care for the various types of greenery areas and a choice of oody plant assortment. Management of the greenery is developed in relation to differentiation of urban conservation zones according to their importance for the composed territory. This methodology follows the methodology Evaluation of greenery in urban conservation zones (Sojková, Širina 2014).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation of greenery in urban conservation zones: A certified methodology
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
The methodology sets out the criteria, descriptors and the procedure of the qualitative evaluation of greenery in urban conservation zones as background for its protection or restoration. It is a methodological support of the unified systematic documentation of the current state of greenery in urban conservation zones in each of the regions, including the design of a map database in the program ArcGIS with the option to use it in the information system of the National Heritage Institute.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výzkum možností obnovy zeleně v městské obytné zástavbě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Miovská, L. ; Hrubá, T. ; Sojková, Eva
Cílem práce je zhodnocení možností a forem vytváření a obnovy vegetace ve vnitřních částech obytných bloků městské obytné zástavby. V modelových územích bude připravena postupná rekonstrukce vnitroblokové vegetace.Byl proveden monitoring veřejné zeleně v menších městech Středočeského kraje. Byl dokumentován současný stav nástrojů podpory, ochrany a rozvoje veřejné zeleně, způsob údržby, čerpání dotací, participace veřejnosti. Byl sledován současný stav vnitrobloků a ostatních veřejných prostranství panelových sídlišť. Zvláštní pozornost byla věnována problematice dětských hřišť.
Výzkum možností obnovy zeleně v městské obytné zástavbě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Hrubá, T. ; Sojková, Eva
Cílem práce je zhodnocení možností a forem vytváření a obnovy vegetace ve vnitřních částech obytných bloků městské obytné zástavby. V modelových územích bude připravena postupná rekonstrukce vnitroblokové vegetace. Byly provedeny průzkumy vnitrobloků na Praze 1 (55 objektů), Praze 2 (17 objektů) a byla provedena rekonstrukce vnitrobloku Ječná 28 v Praze 2. Byla připravena rekonstrukce vnitrobloku Bajkalská, Gruzínská, Čeljabinská. Proběhl průzkum ve třech lokalitách sídliště Průběžná a Skalka v Praze. Jsou uvedeny podrobné výsledky průzkumu vnitrobloků včetně anket mezi obyvateli a uvedeny konkrétní návrhy řešení. Zvláštní část tvoří studie věnovaná veřejným prostranstvím v Hostivici.
Research on leisure time of children and youth in the Czech Republic after 1989
SOJKOVÁ, Eva
This thesis focuses on the research of leisure time of children and youth in the Czech Republic after the year 1989. It deals with this subject from the side of institutional and organizational (support) arrangements, staffing and thematic contents. The first two chapters present basic theoretical introduction into the topic of leisure time, which is crucial for understanding the context of following text of the thesis. The first chapter provides a basic explanation of general terms. It defines the concept of leisure time, introduces the age categories of children and youth and describes the specifics of their leisure time. The second chapter is devoted to the leisure time research itself. At first it provides general information about research ? it is a brief explanation of the types of scientific research and a survey of the methods and techniques of research in sociology. Then it recapitulates the history of research on leisure time in foreign countries and summarizes the research on leisure time of children and youth in the Czech Republic before 1989. The third chapter consists of a list of thirty selected research works. Their individual characteristics tell who realized them and when and what kind of leisure time activity of children and youth they were focused on. The fourth chapter presents a summary of the research of leisure time of children and youth in the Czech Republic after 1989. It attempts to systematize the obtained knowledge about scientific departments, scientists and research topics. This final fourth chapter was created on the base of the overview of the third chapter.
Sibling Constellation and its Influence on Personal Characteristics
SOJKOVÁ, Eva
The topic of this work is the influence of sibling constellations on personal characteristics. It focuses on the influence which the birth-order in family has on the psychological traits and social relations of a person. The first chapter charts the theoretical aspects of the question, namely, what kind of influence can sibling constellation have. The second chapter describes the personal traits in relation to the four basic positions of a person amongst siblings {--} first-born, middle-born, last-born, and the only child. The third chapter focuses on some specific aspects of the problem, such as how sibling constellations influence person{\crq}s masculinity/femininity, choice of a partner, marriage, and a choice of one{\crq}s career. The last theoretical chapter deals with the question of the optimal sibling constellation. In the practical part of this work I try to discover the typical characteristics of the first-borns, middle-borns, last-borns, and those without siblings. The results of this research indicate certain possibilities with respect to the specificity of their attitudes to the realities of human life.
Ethical Perspectives on Advertising
SOJKOVÁ, Eva
In my paper I examine the practice of advertising from ethical perspective. The paper informs about the ethical regulation of advertising practice in Czech Republic and highlights its interconnection with legislative regulation. It also introduces the work of the Committee for advertising {--} the first organization for auto-regulation of advertising in Eastern Europe {--} whose goal is to ensure honest, legal, decent, truthful practice of advertising in Czech Republic. In the main part of my paper, I try to highlight the unethical practices in advertising. I explain the term `manipulation{\crq} and show how it is used in advertising. Special attention is given to the manipulation of children and youth. Another important issue has to do with abusing of women in advertising and with related sexism which, in many cases, disregards the dignity of women. Finally, social advertising is also a topic of my paper inasmuch as it is often ethically questionable.

See also: similar author names
8 SOJKOVÁ, Eva
2 Sojková, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.