Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Carlo Innocenzo Carlone a malířská výzdoba Clam-Gallasova paláce v Praze
Ungrová, Eva ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zejména malířskou výzdobou Clam-Gallasova paláce v pražské Husově ulici, jejímž autorem je Carlo Innocenzo Carlone. Zvláště velká pozornost je věnována malbě na hlavním schodišti, jejímž námětem je Apollonův triumf. V úvodních kapitolách se seznámíme s historií stavby Clam-Gallasova paláce a jejími objednavateli. V následující části práce se věnuji popisu stavby, jejíž výzdoba je spjata s antickou mytologií a o níž se zasloužili mimo jiné Matyáš Bernard Braun či Santino Bossi. Hlavní náplní práce je ikonologicko-ikonografický rozbor maleb od Carla Innocenza Carloneho a jejich zařazení do širšího evropského kontextu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.