Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays
Seidler, Jakub ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Schmieder, Christian (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Úvěrové riziko v makroobezřetnostní politice: Tři eseje Disertační práce Autor: PhDr. Jakub Seidler Školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc Akademický rok: 2011/2012 Abstrakt Disertační práce se zabývá identifikací kreditního rizika v souvislosti s makroobezřetnostní politikou, jejíž cílem je zmírnit vznik systémového rizika a přispět k vyšší stabilitě finančního sektoru. První esej se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika - ztrátovostí ze selhání (loss given default - LGD). Podrobně je ilustrováno odvození vzorce pro výpočet očekávaného LGD pomocí upraveného Mertonova modelu a následně je diskutována citlivostní analýza LGD vzhledem k ostatním strukturálním ukazatelům společnosti. Na závěr jsou odhadnuty očekávané LGD v pětiletém horizontu pro vybrané společnosti kotované na Burze cenných papírů Praha. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje mezi 20-50 %. Druhý článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné v souvislosti s makroobezřetnostním nástrojem navrhovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled, tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza na vybraných zemích střední a východní Evropy včetně ČR ukazuje...
Stress testing credit risk: Is the Czech republic different from Germany?
Jakubík, Petr ; Schmieder, Christian
This study deals with credit risk modelling and stress testing within the context of a Merton-type one-factor model. Writers analyse the corporate and household sectors of the Czech Republic and Germany to find determining variables of credit risk in both countries. They find that a set of similar variables explains corporate credit risk in both countries despite substantial differences in the default rate pattern.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.