Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti rozvoje vzdělávání dospělých v ČR s využitím zahraničních zkušeností
Šonková, Kateřina ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Cílem práce je prozkoumat a popsat vzdělávání dospělých jako nedílnou součást celoživotního učení ve vztahu k vývojovým etapám lidského života. Zvláštní důraz je kladen na 3. životní etapu, tedy seniorský věk. Na vymezenou problematiku je pohlíženo v širším historickém, geografickém a demografickém kontextu. Dále se autorka práce věnuje analýze celosvětového a obzvláště pak evropského demografického vývoje se zvláštním zaměřením na Českou republiku, Rakousko a Německo, především pak probíhajícím změnám ve věkové struktuře obyvatelstva a důsledkům tohoto vývoje na vzdělávací systém. V závěru jsou formulována doporučení a návrhy, jak na probíhající demografické změny reagovat a jak se z pohledu vzdělávání připravit na stárnoucí společnost.
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Bredlerová, Karolína ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.