Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v kontextu deinstitucionalizace
Rabová, Lenka ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce se zabývá průběhem transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v kontextu deinstitucionalizace v České republice. Pro zodpovězení výzkumných cílů (1) Zjistit, jak probíhaly a probíhají hlavní transformační procesy v oblasti politiky sociálních služeb v České republice v kontextu deinstitucionalizace se zaměřením na skupinu zdravotně postižených, (2) zjistit optikou SKCP jak se podílí osoby se zdravotním postižením na politice deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, byl použit kvalitativní výzkumný přístup. Přístup vychází z analýzy dokumentů a expertního šetření. Teoretickými východisky práce jsou teorie implementace a prvky teoretického rámce sociální konstrukce cílové populace, zaměřující se na politickou moc. S pomocí teorie implementace je vysvětlen průběh transformačních procesů v České republice od roku 2007 do současnosti, jsou identifikovány klíčové milníky politiky deinstitucionalizace, cíle, současné dopady, stěžejní bariéry a implementační deficity. Optikou teorie sociální konstrukce cílové populace je zjišťováno, jakou politickou mocí skupina osob se zdravotním postižením disponuje a jaké jsou jejich možnosti participace na vývoji transformace sociálních služeb.
Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století
Rabová, Lenka ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Bodnár, Jan (oponent)
Lenka Rabová, Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století Abstrakt Výzkumný problém práce je trend odklonu pacientů od vědecké medicíny v České republice. Cílem práce je reflektovat vývoj postavení homeopatie v ČR od roku 1989 po současnost a zjistit příčiny a faktory, kvůli kterým pacienti upřednostňují léčbu pomocí homeopatie namísto praxe vědecké medicíny. K realizaci výzkumu byly použity metody (1) kritické diskurzivní analýzy (3) institucionální analýzy a (3) polostrukturovaného rozhovoru. Zjištění: Homeopatie byla v ČR mezi lety 1991-1996 tolerována Českou lékařskou společností JEP. Celosvětově realizované výzkumy homeopatie vedly postupně v jejich souhrnném hodnocení ke zjištěním neefektivnosti homeopatik. V posledních 5 až 10 letech se setkáváme s výrazně kritickým odborným, a mediálním diskurzem na národní (ČLS JEP, Sisyfos), a na mezinárodní úrovni (NHMRC, FDA). Část pacientů homeopatii a další alternativní způsoby péče využívá z důvodu nedůvěry v současnou praxi vědecké medicíny, která je způsobovaná její komercionalizací, nespokojeností s přístupem lékaře, nespokojeností s metodami a praxí vědecké medicíny, jejími výsledky a absencí celostního přístupu. Kritický postoj k praktickému provozování vědecké medicíny v uvedeném kontextu zastává také část lékařů. Uvedené...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.