Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Definice levice a pravice v MF Dnes a Právu šest týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010
Poljakov, Nikita ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Trampota, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se soustředí na analýzu titulních stran MF Dnes a Práva šest týdnů před volbami do PSPČR 2010 z hlediska definice levice a pravice. Nejprve se práce věnuje definici pravice a levice z politologického hlediska, kde se snaží o hodnotnou definici politického spektra, i s přihlédnutím k historickému vývoji levice a pravice. Následně se práce pomocí hermeneutické kvalitativní analýzy snaží jak na stránkách MF Dnes, tak i na stránkách Práva definovat levici a pravici. Práce si všímá způsobu, jakým každý deník informuje a definuje levici a pravici a jaká témata a politické strany s nimi spojuje. Následné porovnání levicovosti a pravicovosti u obou deníků má zdůraznit, nakolik se oba deníky definičně a ideologicky liší. Bakalářská práce oba deníky tedy posuzuje stejně, nehledě na jejich názorovou inklinaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.